CURS DE BONSAI

Curs bàsic d’iniciació en l’art mil·lenari del Bonsai

Apren a:

Formar

Transplantar

Filferrar

I Defoliar

Els teus arbres

Lloc: NATTURAPIA

Oberta la inscripció

del nou curs

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic