top of page

                                                                                                                                                                                    

Reiki és un sistema d'harmonització natural que utilitza l'Energia Vital Universal,

la qual permet tractar malalties i desequilibris físics i mentals.

La pràctica del Reiki es basa en un emissor que, a través de les seves mans transmet Reiki (energia vital) a un receptor que pot ser ell mateix o una altra persona (present o no en l'espai-temps), per tal de pal · liar o eliminar molèsties i malalties. No obstant això, atès que Reiki és una energia universal els tractaments també poden dirigir-se a altres éssers vius com animals, plantes o situacions.
 

És un art de sanació ancestral

 

Redescobert al Japó a finals del s. XIX per el doctor Mikao Usui. La paraula Reiki vé del mot REI que vol dir energia còsmica, invisible i omnipresent i KI que vol dir força canalitzada a l'interior de l'ésser humà. L'Energia Reiki flueix a través de les mans del sanador i actua a les dimensions física, mental, emocional i espiritual.
És una energia inofensiva, sense efectes secundaris, és pràctica, segura, eficient i compatible amb qualsevol altre tipus de teràpia.
El mètode Reiki es basa en la creença hinduista que el correcte fluir de l'Energia Vital a través dels diferents chakras és el que assegura un bon estat de salut en l'organisme. Segons aquesta creença, el mal funcionament o bloqueig de l'energia en un o diversos chakras seria el que provoca o agreuja el mal estat de salut, donant lloc a malalties i trastorns. El mètode consisteix a dirigir l'energia Reiki als chakras d'un malalt (receptor), desbloquejant-los i potenciant el procés de recuperació del receptor.

Existeixen diferents graus de Reiki...

 

Iniciació en 1er. Grau, obre els canals de l'Energia i permet a l'iniciat transmetre-la al cos físic, la iniciació és un procés de purificació i sintonització de l'energia individual amb l'Energia de l'Univers i fa possible l'equilibri i harmonia dels xacres.


Iniciació en 2on. Grau, es rep símbols que són les claus que permeten a la Força Vital actuar a una dimensió més profunda i amplia, augmentant de vibració i s'obre a nivells més subtils de la consciència.

És una energia preventiva i curativa

 

Iniciació en 3er. Grau, la persona que el rep accepta més responsabilitat en la seva pròpia vida, reconeix que es mestre del seu destí i connecta directament amb el Poder Superior.

Mestratge, ens acosta al "coneixement de l'Ésser", objectiu últim de la vida humana a la terra i ens permet canalitzar Energia des del pla causal fins al pla dels mestres ascendits, com Crist, Buda, Krishma, 

 

Contactar:

Maria Dolors Mas Sitjà
telefon 616 65 33 33

 

 

més informació http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/reiki.shtml

REIKI

bottom of page