top of page

                                                                                                                                                                                    

NUMEROLOGIA TANTRICA

per Maria Lapuente

En el llibre titolat "Numerología Tántrica Evolutiva", i sempre respectant el significat del nom simbòlic de cada número, s'ha canviat el nom d'algun Cos Espiritual i de la majoria dels noms simbòlics. Els noms d'ara, en un llenguatge més actual, són més ràpids d'indentificar i més aclaridors del sentit bàsic de cada Número, on l'estudiant s'hi troba més còmode que en els anteriors, definits amb un llenguatge més arcaic.

NOMS SIMBÒLICS

COSSOS ESPIRITUALS

Nº 1.    Pensar I Sentir

Nº 2.    Enyorança de Pertànyer

Nº 3.    Àngel I Dimoni

Nº 4.    Reflexió Conscient

Nº 5.    Mestre D'un Mateix

Nº 6.    Interiorització I Harmonia 

Nº 7.    Serenitat I Superació

Nº 8.    Equilibri Interior 

Nº 9.    Misteri I Mestratge

Nº 10. Tot O Res

Nº 11.  Inalterable. Gu-Ru

Ànima.

Ment Previsora.

Ment Pràctica.

Ment Neutral.

Cos Físic.

Arc De Llum.

Aura.

Cos Pranic.

Cos Subtil.

Cos Radiant.

(No Te Cos Espiritual).

PROGRAMA DEL CURS ( Primer Nivell )

 

Impartit per Maria Lapuente

 

  • Introducció. Propòsit de la Numerologia Tàntrica.

  • Els onze números. Els deu cossos espirituals. Els cinc factors.

  • Situació dels números de la data de naixement en els cinc factors.

  • Números “simples”, números “compostos” i la seva influència en l’equació numerològica.

  • Números “actius”, números “passius”. Números repetits. Número derivat.

  • Pràctica interpretativa.

 

Per seguir el curs és necessari tenir el llibre:

“NUMEROLOGIA TÁNTRICA”. Ed. Alas

bottom of page